Intake
Het intake gesprek vindt altijd plaats met de ouders, tenzij het gaat om een jongere/puber. Dan mogen zij er ook bij aanwezig zijn, mits zij het prettig vinden. Het gesprek vindt plaats in de praktijk.

In dit gesprek bespreken we het intakeformulier, deze heeft u van Mio Mondo toegestuurd gekregen. Tevens wisselen we veel informatie uit over uw kind. Er zullen ook nog veel aanvullende vragen aan u gesteld worden over uw kind, dit om het ‘probleem’ zo duidelijk mogelijk te krijgen.

Het gesprek zal drie kwartier tot een uur in beslag nemen. In dit gesprek zal er een advies worden uitgebracht en kan ik beginnen met het maken van een ontwikkelplan. We maken hiervoor een vervolgafspraak.

Als uit de intake blijkt dat Mio Mondo uw kind niet de hulp kan bieden die uw kind nodig heeft, dan denkt Mio Mondo graag met u mee voor andere hulpverlening.

Ontwikkelplan gesprek

In het ontwikkelplan gesprek bespreken we het traject wat Mio Mondo voor uw kind gemaakt heeft. Hierin staat de reden waarom uw kind aangemeld is, het doel voor uw kind en allerlei uitgewerkte therapieën die uw kind bij Mio Mondo gaat krijgen.

Tevens bespreken we het tijdspad voor uw kind. De frequenties van behandelingen, de intensiteit van de behandelingen, de tussenevaluaties met de ouders, terugkoppelingen van gekregen informatie tijdens de behandelingen aan de ouders, het eventuele huiswerk voor het kind en de ouders. Het gesprek zal drie kwartier tot een uur in beslag nemen. Na dit gesprek maken we de vervolgafspraken voor de behandelingen.

Tevens is het van belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden in het begeleidingsovereenkomst van Mio Mondo.

Ouders worden nauw betrokken bij de voortgang van de behandelingen/begeleiding.

 • Groepstherapie
  Mio Mondo geeft speciale trainingen aan kinderen en jongeren in het assertiever worden en in de boosheidreductie.  Voor uitgebreide informatie zie de tabbladen.
 • Individuele KinderYoga. Mio Mondo verzorgt KinderYoga lessen in Rietmolen op de praktijk.
  Kinderyoga is speels, vrolijk, en met een eigen inbreng.
  We werken aan concentratie, lichaamsbesef, ademoefeningen, balansoefeningen, ontspanning. Ze zijn fysiek bezig met zichzelf en de andere kinderen. Door deze ongedwongen en ontspannen manier van werken ontstaat zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Voor uitgebreide informatie zie tabblad.
 • Therapeutisch Tekenen
  Door het tekenen en de begeleiding vanuit onze praktijk, kan het kind zijn eigen beelden en emoties ordenen en een plek geven. Door samen naar de tekening te kijken en ermee ‘in gesprek te gaan’ ontstaat er zicht op het probleem. In het gesprek worden er over en weer vragen gesteld over de tekening. Deze informatie gebruiken we om bij het kind een veranderingsproces in gang te zetten.
 • Ouderbegeleiding
  U krijgt meer inzichten in de ‘problematiek’ van uw kind en u krijgt ondersteuning in hoe hiermee om te gaan.
 • Advisering aan de school van het kind
  Mio Mondo is bereidt de school te bezoeken en samen met de leerkracht, ouders en interne begeleider de ‘problematiek’ van het kind te bespreken. Hierdoor kunnen we de school voorzien van adviezen en handvatten.