Voor het kind

Hoi, hoi, heb je Mio al ontmoet
Meisje met deze lieve mooie toet
Ze kijkt lief, vrolijk en lijkt heel stoer
Maar het liefst ligt ze de hele dag op de vloer
Mio voelt zich klein en vaak niet heel erg fijn
Pap/mam, vragen zich af; ’wat zou er toch zijn?’
Mio kan het zelf niet goed zeggen en uiten
Ze voelt van alles, kijkt verdrietig door de ruiten
Pap/mam, de juf maken zich zorgen
Mio piept: ’t gaat vast wel goed morgen’
Maar het duurt nu al best wel lang
En Mio houdt ’t gevoel niet meer in bedwang
Dan is ze boos, druk en heeft ze pijn
‘Ik weet het niet’; ze voelt zich klein
Pap/mam zoeken hulp en overleggen
Bij therapie zodat Mio alles durft te zeggen
Samen bij Mio Mondo, praten, tekenen en spelen
Masseren, knutselen, durven al je probleempjes te delen
Zorgen er weer voor dat Mio weer lacht
Ze voelt vanuit haar buik een enorme kracht
Ze groeit in zichzelf en dat gaat héél snel
Mio komt steeds beter in haar vel
Mio: ’Bij Mio Mondo, mag ik groeien, bloeien en me uiten’
Voor hele kleine en supergrote SPRUITEN

Voor de ouder

Als ouder voel je vaak aan dat er iets aan de hand is. Blijf niet te lang met zorgen rondlopen. Het kan helpen om met iemand te praten die veel weet over het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

Mio-Mondo biedt handvatten om kinderen te helpen de juiste stappen te zetten. Zodat de kinderen op eigen kracht zichzelf kunnen ontwikkelen en een omgeving kunnen opbouwen wat voor hun helpend is. Dit is de basis voor een gezonde en vreugdevolle ontwikkeling en groei.

‘Problemen’ waar wij onder andere mee werken zijn:

 • Kinderen die moeite hebben in het reguleren van emoties;  Faalangst, angsten en fobieën. Boosheid, woedeaanvallen hebben en agressief zijn. Zenuwachtige kinderen, geen rust kunnen vinden. Vaak ruzie hebben, niet luisteren of erg dwars zijn. Etc.
 • Kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben; Onzekerheid en negatief zelfbeeld. Verlegen en teruggetrokken gedrag. Buitengesloten voelen/worden, moeilijk vriendjes kunnen maken. Gepest worden of zelf pester zijn.
 • Kinderen die lichamelijke ongemakken hebben; Klagen over hoofdpijn, buikpijn of andere pijnen waarbij lichamelijk geen oorzaak is gevonden.Problemen met het eten, zindelijkheid of slapen.
 • Hooggevoelige kinderen
 • Hoogbegaafd zijn
 • Rouw of andere verlieservaringen, scheiding of andere traumatische gebeurtenissen.

Bij een andere opvoedvraag of ‘probleem’ vul het contactformulier of neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op.

Professional

Bent u beroepsmatig betrokken bij het werken met kinderen, zoals leerkrachten, ambulante begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, GGD, CJG etc. en zoekt u naar een mogelijkheid om door te verwijzen of samen te werken. Praktijk Mio Mondo kan daarbij een welkome aanvulling zijn.

Lees verder
 
 

Registraties

Mio Mondo is aangesloten bij de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde) dit is een erkende beroepsvereniging voor vitaliteitsprofessionals. De professionals dragen bij aan de vitaliteit, gezondheid en kwaliteit van leven van onze cliënten.
Mijn registratienummer is 1907980.
https://vivnederland.nl/clienten/vind-een-therapeut/
https://vivnederland.nl/clienten/waarom-een-viv-therapeut/

Mio-Mondo is SKJ geregistreerd: 100014599
Mio-Mondo is geregistreerd bij Vektis: AGB-code (kenbaar gemaakt op aanvraag)
Mio-Mondo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 55510906
Mio-Mondo is in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg: 11938
Mio-Mondo is geregistreerd bij Camcoop, onafhankelijke klachtenfunctionaris: (registratie nummer wordt kenbaar gemaakt op aanvraag)

Huiselijk geweld

Mio Mondo doorloopt de stappen van de meldcode als wij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

In kaart brengen van signalen

 1. Overleggen met een collega en raadplegen van Veilig Thuis: het advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. https://veiligthuis.nl/
 2. Gesprek met betrokkene(n)
 3. Wegen van het huiselijk geweld of kindermishandeling.
 4. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Beslissen over: is melden noodzakelijk of is hulpverlenen of organiseren (ook) mogelijk? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Informed Consent/ Begeleidingsovereenkomst

Als lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) ben ik gehouden aan de VIV-praktijkcode en ethische code. De VIV is als enige beroepsvereniging ISO-gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg. U dient voor behandeling/therapie een informed consent/begeleidingsovereenkomst te ondertekenen. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de VIV.

Klachten en Geschillen

Mio Mondo is aangesloten bij de VIV- Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Deze heeft een onafhankelijke Klachtenfunctionaris in dienst. https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

VIV Nederland – Postbus 22142 – 1302 CC Almere – 035-6954105 -info@vivnederland.nl

In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • Mio-Mondo werkt volgende professionele standaarden zoals omschreven in de WWKGZ
 • Mio Mondo werkt volgens de beroep specifieke normen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Mio Mondo melding maakt van incidenten bij de juiste instanties en aan de client.
 • Mio Mondo melding maakt volgens het “Handelingsprotocol Meldcode- Veilig Thuis”.

Het zorgdossier voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.