Mio Mondo is aangesloten bij de VIV- Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Deze heeft een onafhankelijke Klachtenfunctionaris in dienst. https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

VIV Nederland – Postbus 22142 – 1302 CC Almere – 035-6954105 -info@vivnederland.nl

In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  • Mio-Mondo werkt volgende professionele standaarden zoals omschreven in de WWKGZ
  • Mio Mondo werkt volgens de beroep specifieke normen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Mio Mondo melding maakt van incidenten bij de juiste instanties en aan de client.
  • Mio Mondo melding maakt volgens het “Handelingsprotocol Meldcode- Veilig Thuis”.

Het zorgdossier voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.


Volg ons online:

Wil jij maandelijkse tips ontvangen? Volg ons dan op social media.

     
Copyright Mio Mondo | Marketing Bureau: Infinity Marketing