Mio Mondo doorloopt de stappen van de meldcode als wij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

In kaart brengen van signalen

  1. Overleggen met een collega en raadplegen van Veilig Thuis: het advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. https://veiligthuis.nl/
  2. Gesprek met betrokkene(n)
  3. Wegen van het huiselijk geweld of kindermishandeling.
  4. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over: is melden noodzakelijk of is hulpverlenen of organiseren (ook) mogelijk? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Neem contact met ons op!


06 130 679 56


info@mio-mondo.nl


Groothuizenweg 14, 7165 AM Rietmolen


Voor professionals | Vergoedingen | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring


Volg ons online:


Wil jij maandelijkse tips ontvangen? Volg ons dan op social media.

     
Copyright Mio Mondo | Marketing Bureau: Infinity Marketing