Onder het genot van een kopje koffie of thee vindt de intake plaats in onze fijne en gezellige praktijk. We vinden het erg belangrijk dat beide ouders aanwezig zijn. Is de intake bedoeld voor een puber of jongere dan mogen zij uiteraard altijd mee, mits zij het prettig vinden.  

In dit gesprek bespreken we het intakeformulier, deze heeft u van ons toegestuurd gekregen.  

Waar nodig zullen er aanvullende vragen aan u gesteld worden over uw kind, dit om de ‘handelingsverlegenheid’ zo duidelijk mogelijk te krijgen.

Het gesprek zal drie kwartier tot een uur in beslag nemen. In dit gesprek komen we tot het maken van de vervolgstappen. Een kennismakingsafspraak met het kind en een afspraak waarin we de doelen bespreken in het praktische ontwikkelplan.  

Als uit de intake blijkt dat Mio Mondo uw kind niet de hulp kan bieden die uw kind nodig heeft, dan denken we graag met u mee voor andere hulpverlening.  

Onze passie om iedere kind onbezorgd en gelukkig te zien blijft voorop staan!

Ontwikkelplan gesprek

Hierin staat de reden waarom uw kind aangemeld is, de doelen voor uw kind en allerlei uitgewerkte therapieën die uw kind bij Mio Mondo gaat krijgen. 

Ook bespreken we het tijdspad voor uw kind, de tussenevaluaties met de ouders, terugkoppelingen van gekregen informatie tijdens de sessies aan de ouders en het eventuele huiswerk voor het kind/ouders. Het gesprek zal drie kwartier tot een uur in beslag nemen.  

Na dit gesprek maken we de vervolgafspraken voor de sessies. 

Vergeet niet de algemene voorwaarden te lezen, zo bent u goed op de hoogte.  

Mijn wens is dan ook dat er verbinding is met het hart, lichaam en het zijn, het kind en/of ouder, het weer gaat stromen en je ogen weer gaan stralen en twinkelen. Dat je de kracht voelt borrelen en kan inzetten waar en wanneer jij maar wil! 

Meer weten over het team van Mio Mondo? 

Wist je dat?

Lachen is de bezem die het spinrag uit het hart veegt”


Mart Walker