Een non-verbaal gesprek

Kinderen tekenen van nature graag. Het vormt een belangrijk onderdeel de ontwikkeling.
Tekenen helpt bij het verwerken van emotionele en lichamelijke gebeurtenissen. Een tekening vertelt veel. Door erna te kijken, erover te praten, komt het kind veel over zichzelf te weten.

Genezend/therapeutisch tekenen is een speciale vorm van tekenen. Dat betekent dat je na het geheel kijkt van het kind. Hoe is het evenwicht tussen denken, voelen en handelen. Oftewel tussen je hoofd, je hart en je handen. Je leert zonder woorden kijken naar het innerlijke van de tekenaar.

Door het tekenen en de begeleiding van mij, kan het kind zijn eigen beelden en emoties ordenen en een plek geven. Door samen naar de tekening te kijken en ermee ‘in gesprek te gaan’ ontstaat er zicht op het probleem. In het gesprek worden er over en weer vragen gesteld over de tekening. Deze informatie gebruik ik om bij het kind een veranderingsproces in gang te zetten.

De vele praktische oefeningen geven de kinderen inzicht over de onbalans, of het niet fijn voelen. Door de oefeningen ervaren kinderen dat ze wijzer worden over zichzelf en hoe ze op dit moment functioneren. Ze ontdekken hun eigenheid, krijgen meer zelfvertrouwen, vergroot hun eigenwaarde en ontwikkelen hun sociale vaardigheid.

Therapeutisch tekenen voor:

  • kinderen en jongeren die graag creatief bezig zijn.
  • kinderen die speciale aandacht en begeleiding nodig hebben. ADHD, Dyslexie, ASS, sociaal-emotionele, motorische, geestelijke, mentale en verbale problemen
  • kinderen en jongeren die leerproblemen hebben.
  • kinderen en jongeren die zich niet gelukkig voelen, somber zijn, lusteloos, gepest worden, last hebben van stress, angst, onverwerkte emoties, slapeloosheid, rouwverwerking of scheiding.
  • jongeren/pubers die meer evenwicht kunnen gebruiken.

Een veel gehoorde reactie is: ‘Ik kan helemaal niet tekenen!’ Dat is prima, want het gaat bij Genezend/therapeutisch tekenen niet in de eerste plaats om ‘mooi’ kunnen tekenen. Het gaat ook om het genieten, het tekenplezier ervaren. Je ontwikkelt daardoor ook spelenderwijs kleurgevoel, je creatieve vermogens. Je werkt met allerlei materialen en technieken. Het tekenen is voedend en ontspannend.

Tekenen is bij uitstek een geschikte wijze om met kinderen te werken.<br>Te denken valt aan een therapeutische situatie waarin tekenen als basis of aanvulling gebruikt wordt. Individueel of in een groepsverband.

Genezend/therapeutisch Tekenen is geschikt voor iedereen die aan zichzelf wil werken, ook voor volwassenen. Voor angstige of onrustige mensen, mensen met autisme, bij depressiviteit, burn-out, rouwverwerking, scheiding, etc.

Voor we gaan tekenen vind er eerst een intake gesprek plaats, waarin je vertelt over jouw probleem. We formuleren een hulpvraag en bespreken een behandelplan af. Een plan bestaat uit 6 tot 8 sessies van ongeveer een uur.

* Genezend/therapeutisch tekenen kan ook als onderdeel worden ingezet bij andere therapieën.

* Genezend/therapeutisch Tekenen kan bovendien uitstekend worden ingezet als instrument in een workshop of binnen het onderwijs.