De taal van het kind

In het werken/leven van kinderen zijn spel, dans en beweging als middel voor de communicatie nauwelijks weg te denken. Het kind brengt namelijk met het hele lijf de gevoelens en stemmingen tot uitdrukking. Door samen met het kind te spelen, kom ik erachter hoe de binnenwereld van het kind in elkaar zit.
Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Wat het nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel uitdrukken in spel!
Door spelen, dansen en bewegen ontdekt het kind hoe zijn/haar emoties, gedachten, bedoelingen en het lijf met elkaar verbonden zijn.

Een kind met een goed lichaamsbeeld is nieuwsgierig om te leren en te ontdekken.
Een kind met een minder goed lichaamsbeeld wordt het al gauw te veel.

De ontdekking van het eigen lichaams- en zelfbeeld geeft een opening om te kunnen zien hoe de ander is. Je kan daardoor de ander beter begrijpen, en daardoor kan het kind beter reageren naar die ander toe. Als je in beweging blijft, dan voel je je zelf, zorg je goed voor jezelf en daardoor kan je goed contact maken met de ander. De communicatie zal soepeler verlopen.

Therapeutisch spelen voor:

 • Kinderen die geen geloof hebben in zichzelf, ziet zichzelf negatief, is niet trots op zichzelf, kijkt tegen anderen op, zoekt steeds bevestiging en kan moeilijk kritiek verdragen.
 • Kinderen die angstig, verlegen, teruggetrokken zijn.
 • Kinderen die het moeilijk vinden om met hun eigen emoties of die van de ander om te gaan.
 • Kinderen die niet durven, of angstig zijn om te bewegen.
 • Kinderen die het lastig vinden om contact te maken met de ander.

* Deze bovenstaande klachten zijn ook te behandelen met een combinatie van de andere therapieën.
* Therapeutisch spelen is een onderdeel van een begeleiding- / therapeutische ontwikkelsessie.

Tijdens het bewegen met een kind kan ik verschillende manieren/methoden gebruiken om zo een goede aansluiting bij het kind te krijgen. Een goede aansluiting bevordert het zelfvertrouwen en het verloop van de therapie.

We  gebruiken daarvoor de spontane spel momenten.Werken met sprookjes, verhalen, visualisaties, spiegel technieken therapeutisch spel, gezelschapspelen, tekenen en creatief bezig zijn, enz. Uitgangspunt is steeds dat uw kind op bewust en onbewust niveau veel verschillende hulpbronnen heeft, die hem of haar kunnen helpen te bereiken wat hij of zij wil.

We werken dus spelenderwijs, aansluitend bij de belevingswereld van uw kind.

 • Leider-spel.
  Eén persoon is de leider, die wijst de weg met de vinger/ vingerpopje/knuffel/auto etc., de ander is de volger die volgt met zijn/haar voorwerp. Daarna wisselen we.

In deze oefening spiegelen we elkaar. Hiermee schep je het begin van een ontmoeting. Hoe volg je, hoe leidt je de weg en wat voel je daarbij. Door samen te spiegelen schep je ook het begin van een dans. Hierbij komt durven als aspect om de hoek kijken.

 • Marionet-spel.
  Het ene kind ligt op de mat. Hij /zij is de marionet. Het andere kind wordt de poppenspeler en probeert de marionet op te laten staan en hem te laten lopen door aan de onzichtbare touwtjes te trekken, aan de benen, de schouders, het hoofd en de voeten. Daarna wisselen we.