Samen tot iets moois

Vanuit kennis, inzicht, ervaring, biedt Mio Mondo vol zorg, aandacht en betrokkenheid begeleiding en therapie op maat.

Mio Mondo gaat uit van de altijd aanwezige positieve en veranderbare kenmerken van het kind en zijn omgeving. Mio Mondo gebruikt geen standaardpakketten voor onderzoek of begeleiding, maar laat het begeleidingstraject zoveel mogelijk aansluiten bij de vraag en de behoefte van het kind en zijn/haar ouders.’

Het gedrag van het kind heeft invloed op de reactie van de omgeving, maar de omgeving beïnvloedt ook het gedrag van het kind. Ieder kind en zijn omgeving zijn uniek! Ontwikkeling is een blijvend dynamisch proces.

De begeleiding/therapie biedt handvatten om kinderen te helpen in het herstel. Zodat de kinderen op eigen kracht zichzelf kunnen herstellen en een omgeving kunnen opbouwen wat voor hun scheppend is. Dit is de basis voor een gezonde en vreugdevolle ontwikkeling en groei.

Het resultaat hiervan is dat het advies van Mio Mondo haalbaar en bruikbaar is voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Een positieve benadering is voor het kind cruciaal, want dat maakt het mogelijk dat het kind zich goed kan ontwikkelen. De nadruk ligt op wat er wél goed gaat en hoe dit versterkt kan worden. Vanuit deze behoefte gaat Mio Mondo samen met uw kind, de ouders en de school op zoek naar het juiste aanbod en betrekt Mio Mondo u nauw in het proces.

‘Gevoel, speelsheid, kennis samen met intuïtie en inzicht vormen de leidraad van elke beoogde verandering.’

Meer informatie, vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op