“Holos” is het Griekse woord voor “geheel”.

Het lichamelijke, geestelijke, sociaal-emotionele ontwikkeling en het denk proces staan hierin centraal.
Onze:

  • sociaal evenwicht
  • de wil
  • de omgeving
  • het totale klachtenpatroon

komen vanuit bovenstaande elementen. Dit alles bij elkaar vormt een belangrijke kijk op de problematiek van het kind.

Mio Mondo kijkt niet naar één onderdeel van het kind, de mens, maar integreert alles samen.
Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat het kind centraal blijft staan.

In het holisme wordt de totaliteit van het geheel en de daaruit bestaande delen geanalyseerd, behandeld en tot een nieuwe gezonde verbinding teruggevoerd. Dat betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar de klacht, maar ook waar deze klacht allemaal mee verbonden is en waar de oorzaak ligt. Als er op één van deze gebieden een verstoring ontstaat dan heeft deze invloed op de andere gebieden. Wanneer je slechts één aspect belicht, doe je het totale kind/mens tekort.