Emoties zijn goede raadgevers.

By 29 april 2021 Mio Mondo, Opvoeding

Maar wat als je kind te lang in een emotionele toestand blijft hangen of te vaak impulsief reageert?

80% van de cliënten die we behandelen/begeleiden heeft ‘klachten’ door een verstoorde emotie regulatie.  ‘Emotieregulatie is het op orde brengen, leren, schikken en uiten van en omgaan met emoties.’

Emoties hebben een functie; ze zijn er voor ons om een signaal af te geven.
Voor velen werken emoties ook zo en dan is er niets aan de hand.

Wanneer er sprake is van emotieregulatie problematiek heeft een kind last van een hoge gevoeligheid voor emoties, er zijn sterke emotionele reacties op situaties en er is een vertraagde terugkeer naar het basisniveau na opwinding. Hierdoor zie je dat kinderen impulsief kunnen reageren, of emoties juist opkroppen en vaak lang in een emotionele toestand blijven hangen. Lukt het ze niet om de emotie goed te reguleren dan zet het kind het vast als een negatieve ervaring in het lichaam.

Het lichaam vertelt veel meer dan we vanuit ons hoofd kunnen bedenken. Alles in ons lichaam is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  • Hoe bieden we de emotieregulatie aan bij Mio-Mondo?

Holistische therapie is gebaseerd op het feit dat er een interactie bestaat tussen lichaam, gevoel, denken en energie. Dat houdt in dat een gevoels- ‘klacht’ gekoppeld kan worden aan één of meerdere andere aspecten en andersom. Alles is met elkaar verbonden. Wij kijken naar het gehele kind.

Emoties bewegen, dat is ook de bedoeling. Ze maken een golfbeweging van intensiteit. Ze zakken weer als de emotie niet tegenhouden wordt en of bewust/onbewust blokkeert. Dit gebeurt bij elke emotie. Maar soms blijft de trigger voor de emotie bestaan. Om onszelf te beschermen tegen de pijn, angst of ongemak die we voelden/ervaarden stoppen we de bijbehorende emoties weg. We blokkeren ze en de emoties wordt als het ware opgeslagen in je lichaam.
Als een emotie/trauma niet wordt verwerkt, wordt de gebeurtenis verdrongen en is er een verstoring op de wisselwerking tussen de aspecten (lichaam, denken, voelen en energie). Dit blijft op de achtergrond altijd aanwezig en dit kan zelfs je hele leven beïnvloeden.

Leer ervaren wat de emotie je te vertellen heeft. Alleen zo kan je een oplossing vinden voor de achterliggende problemen.

Emoties hebben dus een groot lichamelijke component. Je voelt ze ergens in je lichaam. Zoals een brok in je keel, hartkloppingen etc. We nemen daarom altijd het lichamelijke aspect mee want elke orgaan, elke spier die gespannen staat of een blokkade heeft verteld een verhaal. Door terug te gaan naar de gebeurtenis en deze te voelen, waar heb ik het in mijn lichaam opgeslagen, het gevoel te erkennen, etc. is verwerking mogelijk.

Elke emotie vanuit het verleden die je nog regelmatig voelt in huidige situaties wil gezien en erkend worden, ook al is het van jaren geleden.

In ons dagelijks leven zijn we gewend geraakt aan de spanningen in ons lijf. Sommige voelen hun lichaam al helemaal niet meer. Kinderen zijn nog heel goed in het voelen van ons lijf, de pijntjes, de weerstand, de acceptatie, wij volwassenen zijn dat verleerd.
In de holistische therapie gaan we leren luisteren wat ons lichaam te vertellen heeft. Hoe de ervaringen binnen gekomen zijn in het lichaam van het kind zegt veel over hoe we het holistisch gaan aanpakken. Daardoor kan het zijn dat we het via de zintuigen (lichaam) verwerken, of via het denken, analyseren en bewustwording (denken). Of komt het binnen via het voelen, dromen, herinneren (gevoel) of stroomt je energie niet meer zoals het hoort, zodat we ons lekker in ons vel voelen (energie). Combinaties van bovenstaande aspecten komen dan ook veelvuldig voor omdat alles met elkaar verbonden is.

Kinderen leren bij Mio-Mondo een strategie dat de emotie er mag zijn, ervaren mag worden en geaccepteerd.
Wij begeleiden de kinderen en de ouders bij de lastigheden die ze daarbij tegenkomen. Wat voor de één de oplossing zou kunnen zijn kan bij de ander niet werken. We werken dan ook individueel gericht op het gehele kind en zijn omgeving.