Wat is BrainGym?

BrainGym® is een reeks van oefeningen die je meer in contact brengt met jouw mogelijkheden.

De oefeningen stimuleert een goede samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft.
Deze is belangrijk voor een goede concentratie, coördinatie en emotionele ontwikkeling.

Niet alleen de samenwerking tussen de twee hersenhelften is belangrijk, maar evenzo belangrijk is de onderlinge samenwerking van de gehele hersenen. Het proces van leren kan  pas goed verlopen als het gehele brein goed samenwerkt en ingeschakeld is.

Indien er geen goede samenwerking in het brein aanwezig is kunnen er o.a. de volgende klachten ontstaan:

  • je kunt je niet concentreren
  • je kunt wel schrijven maar het is onleesbaar
  • je voelt je onzeker
  • je draait letters om
  • je bent hyperactief en kunt geen moment stilzitten
  • je hebt moeite met lezen of rekenen
  • bij proefwerken of examens sla je dicht etc

Brain Gym® is om de coördinatie en concentratie te verbeteren en emotionele spanningen te verminderen.

Voorbeeld:

Liggende 8:
Teken op een groot vel papier een liggende 8. Teken met een potlood het figuur een aantal keren over. Eerst met de ene hand, dan met de andere en tenslotte met twee handen tegelijk. Houd je hoofd stil. alleen je ogen bewegen/kijken met je hand(en0 mee.
Deze oefening geeft meer dieptewaarneming, betere centering, balans en coördinatie.