Ervaart uw kind emotionele onrust?

 

Praktijk Mio Mondo begeleidt kinderen en ouders die door de emotionele onrust uit de verbinding zijn met zichzelf, met elkaar en de ander. Dit geeft veel onbegrip, onmacht en nog meer voedende stress.

We geven kennis, inzicht en werkbare handvaten. Voor het kind en voor een ieder die leeft en werkt met het kind, zodat een ieder liefdevol en adequaat kunnen reageren. Waardoor het kind beter in staat is om de emotie te reguleren en het gedrag te kunnen ombuigen van het negatieve/ongewenste naar het positieve.

Meer lezen

Mio Mondo leert uw kind om te gaan met ‘lastige’ emoties.

Praktijk Mio Mondo is er voor het kind van 4 t/m 18 jaar en zijn/haar omgeving.

Lees verder

Het ONZEKERE kind

Een kind dat regelmatig twijfelt aan zijn eigen kunnen. Weinig zelfvertrouwen heeft en een laag zelfbeeld.

Het BANGE kind

Kinderangsten! Bang voor het donker, het onbekende, de dood, verlatingsangst etc.  Hoe kan het kind en de ouders daarmee omgaan?

Voor alle andere kinderen die:

  • Hooggevoelig zijn
  • Faalangst hebben
  • Lichamelijke ongemakken hebben, buikpijn, hoofdpijn etc.
  • Binnen in het gezin veel onrust is
  • Leerproblematieken

Het ROUWENDE kind

Rouwen is verliezen. Verliezen van een dierbare, een dier of zelfs de knuffel. Met hen praten , knutselen, tekenen, spelen, zodat zij hun gevoelens kunnen uiten is nu het allerbelangrijkste

Het BOZE kind

Wat gebeurt er in de hersenen en het lijf van mijn kind dat in een boze bui schiet of driftig wordt?  Inzicht krijgen in, verkennen, herkennen en erkennen.  Helpende tools aanleren bij je kind en de omgeving.

’t niet WEERBARE kind

Kan je kind voor zichzelf op komen, zonder daarbij anderen te schaden of respectloos te behandelen? Een weerbaar kind is in staat zijn of haar grenzen te bewaken. Kan zichzelf verdedigen en durft een mening te hebben. Kunnen omgaan met kleine tegenslagen etc.

Voor het ‘GESCHEIDEN’ kind

Elk kind reageert anders als zijn ouders gaan scheiden.  Aan het gedrag van een kind kan je veel zien. Hoe ze zich voelen en of ze problemen (gaan) ontwikkelen. Samen helpen om de verwerking ‘soepeler’ te laten verlopen.

Voor het DRUKKE/ONRUSTIGE kind

Is je kind onrustig en druk, wiebelt en friemelt het? Als je kind overprikkeld is, het soms allemaal even teveel wordt voor je kind. Wat zit achter dit gedrag, waar komt het vandaan? Op zoek naar de oorsprong en met helpende tools weer op weg.

Mio Mondo ‘mijn wereld’. De wereld van het kind!

Wij verlenen holistische begeleiding en therapie.

Holistische therapie is een wijze waarin het kind vanuit diverse perspectieven wordt gestimuleerd om op hun eigen wijze te groeien, te ontwikkelen.

Het lichamelijke, geestelijke, sociaal-emotionele ontwikkeling en het denkproces staan hierin centraal.
Onze sociaal evenwicht, de wil, de omgeving, het totale klachtenpatroon komen vanuit bovenstaande elementen. Dit alles bij elkaar vormt een belangrijke kijk op de problematiek van het kind.

Mio Mondo kijkt niet naar één onderdeel van het kind, de mens, maar integreert alles samen.

Door middel van een speciale onderzoeksmethode achterhalen we het ontstaan, de oorsprong van handelingsverlegenheid.

We bekijken ‘samen’ welke aanpak het beste past bij uw KIND. We bieden zorg op maat.

Alle methodieken vormen samen een doorlopende ontwikkellijn. Het kind ontdekt, ervaart en veranderd door actief en spelenderwijs bezig te zijn. Het versterkt zo zijn eigen kracht.

Lees verder

Samen het beste voor uw kind.

Neem contact op